Ürolojide Endoskopik Cerrahi Uygulamaları Nelerdir?

0
819
ürolojik endoskopik cerrahi uygulamaları

Son yıllarda ürolojik cerrahi tedavilerde minimal invazif yöntemlerin kullanımı yaygın hâle gelmiştir. Minimal invazif yöntemlerde klasik tedavilerinden farklı olarak küçük kesiler ya da organların vücut dışına açılan kısımları kullanılarak kamera yardımı ile iç organların görüntülenmesi ve hastalıkların tedavisi amaçlanmaktadır.

Ürolojide endoskopik cerrahi uygulamaları da böbrek, üreter, mesane ve prostat hastalıklarının açık cerrahi olmaksızın idrar kanalları vasıtasıyla girilerek tedavi edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Endoskopik cerrahi aletleri kullanılarak yapılan tedavide vücutta mevcut olan doğal girişler kullanılmaktadır. . Bazen ciltte yapılan küçük bir kesiden endoskopik aletlerin organ içerisine iletildiği yöntemler de mevcuttur.

Endoskopik cerrahi üroloji alanına giren; böbrek, üreter, mesane ve prostat ameliyatları için sık sık kullanılmaktadır. Uygulanan bölgeye ve kullanılan yönteme göre farklı isimler almaktadır. Bunlar:

  • Fleksible üreterorenoskopi
  • Perkütan taş cerrahisi
  • Greenlight, red light, holmium prostat ameliyatı
  • Plazmakinetik prostat ameliyatı
  • Transüretral rezeksiyon (TUR)
  • TURED ameliyatı

Endoskopik üroloji, yüksek başarı oranına sahip ve gelişmiş teknolojinin kullanıldığı bir tedavi şeklidir. Ürolojide endoskopik tedaviler bu alanda uzman cerrahlar tarafından yapılan uygulamalardır.

Fleksible Üreterorenoskopi

Endoskopik tedavi yöntemleri arasında olan Fileksible üreteroskopi yöntemi kapalı böbrek taşı ameliyatıdır. Hastanın vücudunda kesi açılmadan taşların içeride kırılmasını kapsamaktadır. Bu yöntemde fiberoptik bir yardımcı kullanılarak idrar yollarından girilir ve taşa ulaşılır. Genel anestezi altında yapılan fleksible üreterorenoskopi sırasında idrar yolları ve idrar torbasından geçilerek böbreğe ulaşılır. Hem taşın bulunduğu yere hem de boyutuna göre özel bir aletle taşlar tek parça halinde çıkarılabilir. Eğer taşın boyutu büyükse içeride parçalanarak çıkarılır.

Perkütan Taş Cerrahisi

Ürolojide endoskopik cerrahi uygulamaları olarak perkütan taş cerrahisi de kullanılır. İdrarda bulunan tuzların kristalleşmesi ve birleşmesi sonucu böbrek taşları meydana gelir. Özellikle böbrek içindeki 2 cm’den büyük taşlarda ESWL ile taş kırma uygulanır. Ancak bu yöntemde büyük taşların idrar kanalından dökülmesi oldukça zordur. Perkütan taş cerrahisi sayesinde büyük taşların tedavisi daha kolaydır. Endoskopik tedavi sırasında ciltten bir iğne ile taşın bulunduğu böbrek sistemine girildikten sonra bu iğne içinden bir kılavuz tel sisteme yerleştirilir. İğne çıkarıldıktan sonra kılavuz tel üzerinden yerleştirilen ve şişirilebilen balon ile delik yaklaşık 1 cm. çapında bir delik oluşturacak şekilde şişirilir. Buradan endoskop-teleskop ile girilerek, böbrek içindeki taşların kırılır ve parça parça boru yolundan dışarı çıkarılır. İyileşmeyi sağlamak için de geçici süre ufak bir boru takılır.

Endoskopik üroloji yöntemi olarak perkütan taş cerrahisi, hastaya hiçbir zarar vermemesi ve hızlı iyileşme imkanı sunması nedeniyle tercih edilmektedir.

Greenlight Lazer Yöntemi

GreenLight lazer yöntemi; basit prostat ameliyatlarından biri olarak bilinmektedir. Prostatın buharlaştırılması olarak da adlandırılan greenlight lazer tedavisi en az risk taşıyan yöntem olarak kabul edilmektedir. Yüksek güçlü lazer kullanılarak prostat dokuları buharlaştırılmaktadır. Bu yöntem sayesinde hastaların çoğu aynı gün içerisinde ya da ertesi gün evlerine dönebilir.

Holmium Ameliyatı

Holmium Lazer Enükleasyon ya da bir diğer adıyla HOLEP, büyük prostatı olan hastaların tedavisinde açık cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktadır. HOLEP prostat enükleasyonu, prostat büyüklüğü 60 gramın üzerindeki erkeklere uygulanabilir. Genel ya da spinal anestezi altında uygulanan holmium ameliyatı, endoskopik cerrahi üroloji teknikleri arasında Avrupa’da son 10 yılda en çok tercih edilen tedavilerden biridir.

Endoskopik cerrahi HOLEP ameliyatı sırasında hastanın idrar kanalından girilerek Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, hastanın kendi prostatından ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyecek bir doku bırakılmaz. Kanamaya neden olmayan, iyileşme süreci hızlı olan bu yöntem sayesinde hasta kısa sürede normal hayatına dönebilir.

Plazmakinetik Prostat Ameliyatı

Endoskopik üroloji alanında bir diğer yöntem de plazmakinetik prostat ameliyatıdır. Bu yöntemde çok yüksek ısılara çıkan porselen bir loop ile prostat dokuları kapalı olarak çıkartılır. İdrar çıkışının olduğu yerden sistoskop ve özel bir loop içeren kesici uç ile girilerek yapılan plazmakinetik prostat ameliyatı, büyük prostatlara dahi uygulanabilmektedir.

Bu yöntemden sonra 2-3 gün içerisinde hastaların sondaları çekilir ve hastaneden taburcu edilir. Çok az da olsa kanama görülebilir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR)

Orta ve ciddi düzeyde iyi huylu prostat büyümelerini tedavi etmek için kullanılan TUR yöntemi, ürolojide endoskopik cerrahi uygulamaları arasında en sık kullanılan tedavidir. İdrar yolundan mesaneye ışık ve kamera yardımıyla girilir ve hastada kesi yapılmadan doku dışarı çıkarılır. tümörün yerleşimi ve hastanın genel sağlığına göre olarak genel anestezi veya belden aşağısı uyuşturularak (spinal anestezi ile) yapılabilir. TUR işlemi sonrası tümörün büyüklüğüne bağlı olarak hastalar 1 ila 3 gün arasında hastanede kalabilirler. TUR ameliyatında dezavantaj olarak ameliyat bittikten sonra mesane içinde çıplak gözle görülemeyen kanser hücrelerinin kalması gösterilebilir.

TURED Ameliyatı

Ürolojide endoskopik tedaviler arasında TURED de sıklıkla kullanılır. Genel ya da spinal anestezi altında yapılan TURED sırasında metal bir tüp penis içinden üretraya geçirilir. Yaklaşık 30 cm uzunluğunda olan bu tüp, optik bir sistem yardımıyla dokuları görmeye, elektrik akımı ile kesmeye ve kan damarlarını yakmaya yarayan rezektoskopun geçmesini sağlamaktadır. Sonrasında prostat parçası elektrikli alet ile kesilir. Operasyon bitiminde hastaya birkaç gün kalacak kateter yerleştirilir.

Ürolojide endoskopik cerrahi uygulamaları; hastanın genel sağlığına, tedavi sürecine, hastalığının seyrine göre belirlenir. Endoskopik cerrahi gerektiren durumlara ürolog/üroonkoloji uzmanı tarafından karar verilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here