Üroloji Uzmanı Kimdir?

0
1259
üroloji uzmanı kimdir

Bevliye olarak da bilinen Üroloji erkek üreme sistemi, böbrek ve idrar yolu hastalıkları ile kadınlarda böbrek ve idrar yolu problemleri ile ilgilenen anabilim dalıdır. Bu alanda mesleki uzmanlık kazanmış doktorlara da üroloji uzmanı ya da ürolog denilmektedir.

Meslek tanımı olarak; “Üriner (üro-genital) sistemdeki; hastalıklar ile anatomik ve fizyolojik bozuklukları teşhis eden, medikal ve cerrahi yollarla tedavi eden uzman hekimdir.” şeklinde açıklanmaktadır.

Üroloji uzmanı görevi gereği; ürolojik hastalıkların tamamında tanı koyma ve tedavi uygulama yetkisine sahip olan kişilerdir. Üroloji Uzmanı; hastanenin ya da kliniğinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak hareket etmelidir.

Ürolog ya da üroloji uzmanı olanların görev ve işlem basamakları şunlardır:

 • Hastanın şikayetleri ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Hastanın ürolojik açıdan fiziki muayenesini yapmak,
 • Yatış endikasyonu olan hastaların servise yatmalarını sağlamak, tedavi, takip ve kontrolünü yapmak,
 • Gerekli radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılmasını sağlamak,
 • Ürolojik test ve tetkikleri bizzat yapmak veya yapılmasını sağlamak (meni, ereksiyon, ürodinami, prostat incelenmesi, idrar kaçırma, mesane sistografisi, biyopsi vb.),
 • Gerektiğinde diğer hekimlerle konsültasyonlarda bulunmak,
 • Muayene bulgularını ve tetkik sonuçlarını değerlendirip hastalığa tanı koymak,
 • Hastalara gerekli durumlarda medikal ya da cerrahi tedavi yöntemlerini  uygulamak,
 • Cerrahi tedavi gereken durumlarda hastaların, ameliyat öncesi gerekli rutin tetkiklerini istemek ve değerlendirmek, gerekli durumlarda ilgili uzmanlık alanlarından görüş almak,
 • Üriner sistemdeki (böbrek, mesane, testis, prostat ve penis vb. ) organlardaki anatomik ve fizyolojik bozukluklar ile bu sistemde oluşan hastalıkların medikal ya da cerrahi tedavilerini yapmak,
 • Üriner sistem taş hastalığının her türlü tedavisi, taş ameliyatları, taş kırma işlemlerini yapmak,
 • Prostat büyümesi ve diğer prostat rahatsızlıklarının tedavilerini ve prostat ameliyatlarını yapmak,
 • Üriner sistemde oluşan tümörler, travmalar, edinsel ve doğumsal patolojiler, enfeksiyonlar sonucu oluşan rahatsızlıkların medikal ya da cerrahi yollarla tedavilerini yapmak,
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları, erkek kısırlığı, idrar kaçırma gibi hastalıkların tedavilerini yapmak,
 • Hasta veya hasta yakınına; hastalık, hastalığın tedavisi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
 • Tedavi sonrası düzenli kontrollerle hastaya süreç hakkında bilgi vermek, sorularını yanıtlamak, şikayetlerini çözüme kavuşturmak.

Üroloji uzmanı; hastanelerde ya da kendi kliniğinde ürolojik kanserler ve hastalıklar alanında tanı ve tedavi hizmetleri verebilir. Ürolojinin farklı alanlarında ve cerrahi yöntemlerinde uzmanlaşabilir.

Ürolog Olmak İçin Neler Gerekir?

Üroloji uzmanı kimdir sorunuzu yanıtlayabildiysek üroloji uzmanı olmak için gerekenler hakkında bilgi verebiliriz. Günümüzde halen gözde meslekler arasında yer alan doktorluğun talep gören uzmanlık alanlarından biri olan ürolojide ihtisas yapmak için öncelikle TUS’tan başarıyla geçmeniz gerekir. Öğrencilik hayatınızda da asistan doktor olarak çalışmayı sürdürürsünüz. 5 yılın ardından Üroloji Uzmanlığı eğitiminizi tamamlamanız halinde üroloji uzmanlığınızı alabilirsiniz.

Uzmanlık sınavından sonra yaklaşık 2 yıl yardımcı uzman olarak görev yaparsınız. Ardından Üroloji Uzmanı olarak çalışmaya devam edersiniz. Üroloji uzmanı olarak kendinizi yetiştirmeye devam edersiniz.

Ürolog Olarak Yapılacak Muayeneler

Ürolog, genel ve ürolojik taramaların tamamına hakim olmalıdır. Üroloji uzmanı olduktan sonra doktorun kendini gelişen cerrahi tedaviler ve testler hakkında geliştirmesi gerekir.

 • Tam sistematik muayene,
 • Karın muayenesi,
 • Böğür bölgesinin muayenesi,
 • Yumurtalıkların muayenesi,
 • Özellikle orta yaş üzerinde prostat muayenesi yapmak üroloğun görevleri arasındadır.

Aynı zamanda kan ve idrar tahlillerini, üriner sistem grafiğini, karın bölgesi röntgen filmlerini, mesane ve üretra filmlerini, ultrasonografileri, bilgisayarlı tomografileri ve diğer görüntüleme tekniklerini uygulama ve yorumlama bilgisi olmalıdır.

Üroloji uzmanı olmak için tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak üroloji alanında uzmanlığınızı almanız şart. Doktorluğun gelişen teknolojilerle birlikte değiştiğini bilmeniz, kendinizi geliştirmeniz ve uzmanlık alanlarınızı genişletmeniz de başarılı bir doktor olmanız için çok önemli. Unutmayın…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here