Üroloji İle İlgili Hastalıklar Nelerdir?

0
711
üroloji ile ilgili hastalıklar

Üroloji; kadın ve erkeklerde idrar yolu hastalıkları, erkek üreme sistemi sorunlarını inceleyen ve tedavi uygulayan bilim dalıdır. Halk arasında bevliye olarak da bilinen üroloji ile ilgili hastalıklar, ürolojinin branşlarına göre değişmektedir.

Üroloji branşı zaman içerisinde alt dallara ayrılmıştır. Bu alt dallar:

 • Endoüroloji
 • Laparoskopi ve robotik üroloji
 • Ürolojik onkoloji (üroonkoloji)
 • Nörouroloji
 • Pediatrik üroloji
 • Androloji
 • Rekonstrüktif üroloji
 • Ürojinekoloji
 • Androloji

Erkek cinsel sağlığını, kadın ve çocuk ürolojisini, testis hastalıklarını ve enfeksiyonları ayrı ayrı ele alan üroloji; prostat büyümesi, idrar yollarında oluşan iltihaplanmalar, idrar yollarında oluşan tıkanıklıklar, erkeklerde iktidarsızlık, erkeklerde idrar kaçırma, erkeklerde kısırlık, prostat, mesane, böbrek ve testis kanserleri gibi alanlarda hastaların şikayetlerine çözüm bulmaktadır. Bunların dışında cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar da ürolojinin tedavi alanına girmektedir. Erkek çocuklarının doğuştan var olan; epispadiyas, hipospadias, posterior üretral valv, fıtık, inmemiş testis, hidrosel, sünnet vb. durumlar da ürolojik tedavi gerektiren hastalıklardır.

Üroloji ile ilişkili başlıca konular şunlardır:

 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kistleri
 • Böbrek Taşları
 • Böbrek Enfeksiyonları (Pyelonefrit, abse)
 • Böbrek Üstü Bezi Tümörleri
 • Üretero-Pelvik Junction (UPJ) Darlığı
 • Üreter Kanseri
 • Üreter Taşları
 • Üreterosel
 • Vezikoüreteral Reflü Hastalığı (VUR)
 • Mesane Kanseri
 • Mesane Taşları
 • Mesane Enfeksiyonu (Sistit)
 • İnterstisyel Sistit
 • Mesane Sarkması (Sistosel)
 • İdrarda Kanama (Hematüri)
 • Aşırı Aktif Mesane
 • İdrar Kaçırması
 • Enüresis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Prostat Kanseri
 • Prostat Enfeksiyonu, İltihabı (Prostatit)
 • Prostat Biyopsisi
 • BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)
 • Üretra Darlığı
 • Üretra Kanseri
 • Üretra Enfeksiyonu (Üretrit)
 • Penis Kanseri
 • Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Problemi), İktidarsızlık
 • Prematür Ejakulasyon (Erken Boşalma)
 • Penis Fraktürü (Kırığı)
 • Peyronie Hastalığı (Penis Eğriliği)
 • Priapizm
 • Hipospadias
 • Epispadias
 • Sünnet
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 • Genital Siğiller (HPV)
 • HIV-AIDS
 • Hepatit B
 • Frengi
 • Bel Soğukluğu
 • Testis Kanseri
 • İnmemiş Testis (Kriptorşidizm)
 • Varikosel
 • Epididimit ve Orşit
 • Pyelonefrit
 • Testis Torsyonu
 • Hidrosel
 • Spermatosel (Epididim Kisti)
 • Epididim Kanseri
 • Tüp Bebek ve Erkek İnfertilitesi
 • MikroTESE/TESA
 • Vazektomi
 • Erkek Kısırlığı

Üroloji ile ilgili hastalıklar, başta kanser olmak üzere farklı dallara ayrılarak değerlendirilir. Prostat, mesane, böbrek, testis, üretra ve penis kanserleri uzman hekimler tarafından cerrahi tedavi yöntemleri ya da diğer tedavi seçenekleriyle çözüme kavuşturulur.

Ürolojik hastalıklar kategorize edilirken kadın, çocuk ve erkek olmak üzere ayrım yapılır. Genel üroloji ile ilgili hastalıklar da kendi içinde kategorize edilir.

Ürolojinin ilgilendiği hastalıklar arasında uzmanlar spesifik alanlar ve cerrahi ameliyatlarda da detaylı ilgilenebilmektedir.  Her uzmanın tüm ürolojik hastalıklar için tedavi hizmeti sunduğunu söylemek zordur. Ancak tüm ürologlar, üroloji hastalıkları için tanı koyma ve tedavi uygulama yetkisine sahiptir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here