Üretra Yaralanmaları ve Travmatik Üretra Problemleri

0
999
üretra yaralanmaları

Üretra yaralanmaları, ömür boyu sürebilecek darlık ve idrar kaçırma durumlarına sebep vereceği için üzerinde durulması gereken bir konudur. Üretral yaralanmalar oluş mekanizmaları ve tedavi yöntemlerine göre 2 başlıkta incelenmektedir:

  • Posterior üretra
  • Anterior üretra

İdrar deliğine uzanan bölüm olarak da bilinen Posterior üretra yaralanmalarının en sık nedeni künt karın travmasıdır ve pelvik kemik kırıkları ile birlikte görülmesi muhtemeldir. Travma sonucu kırılan kemikler üretrayı germekte ve bu durumda da yırtılma meydana gelmektedir. Bu durum da kendini idrar yapamama, kan damlaması, duyarlılık belirtileri ile göstermektedir.  Bunlar dışında karın grafisinde pelvis kemik kırıklarının görülmesi de söz konusudur.

Tanı koymak için de üretrogram yönteminden yararlanılmaktadır. Üretrogram sulandırılmış kontrast maddenin enjektör aracılığı ile meatusdan basınç verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Üretra kopmaları ve yırtılması bu yöntemle tespit edildikten sonra tedavi yapılabilir.

Ancak üretra kopmalarında hemen hemen her olguda pelvis kemik kırığı olmasına rağmen pelvis kemik kırıklarında sadece %10 oranında üretra yaralanması olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Ek olarak üretra travmaları ile mesane travmaları % 10-20 olguda birlikte görülmektedir.

Posterior üretra yaralanmalarının tedavisi

Yaralanmanın derecesine göre tedavi şekli değişmektedir. Tam olmayan posterior üretra kopmalarında klasik olarak suprapubik sistostomi uygulanıp yaralanmanın spontan iyileşmesi beklenir. 2 – 3 hafta kateter tutulmasından sonra inceleme yapılır. Tam üretra kopmasında ise ilk aşamada sistostomi konulup 3 ay sonra esas tedavi olan üretroplasti planlanır.

Üretra yaralanmaları için üretranın kopmuş uçlarını birleştirmek genel olarak kabul edilmeyen bir uygulamadır. Onun yerine internal üretrotomi, perineal üretroplasti, transpubik tek seanslı üretroplasti veya iki seanslı Johansen üretroplastisi uygulanabilir.

Anterior üretra yaralanmalarının tedavisi

Üretral yaralanmalar arasındaki anterior üretra, nadir görülen ve basit tedaviler içeren üretra problemleri olarak bilinmektedir. Anterior üretra yaralanmalarının en önemli nedeni instrumentasyon ve perineye olan künt travmalardır. İdrarın karın duvarına ya da skrotuma birikmesine neden olabilecek üretra yaralanması, fizik muayene ve üretrografi ile tanı konduktan sonra tedavi edilmektedir.

Üretra yaralanmaları arasındaki bu problem için sistostomi kullanılarak tedavi uygulanabilir. Ancak ileri dönemde darlık görülürse üretroplasti yöntemlerinin biri uygulanır.

Çocuklarda Üretra Yaralanması

Çocuklarda üretral travma, yaşamsal önemi olan travmalar arasında ikinci derecede önem taşımaktadır. Çocuklardaki posterior üretra yaralanmalarının çoğunda künt travmaya bağlı olarak kemik pelvisin dağılması söz konusudur. Üretra yaralanmalarının %90’ı kaza sonucu olurken geri kalanı düşme, spor yaralanması, ezilme gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Anterior üretral yaralanmalar ise bir çit üzerine düşme, tekme gelmesi veya bisiklet kazaları gibi olaylara bağlı ortaya çıkmaktadır. Belirtileri olarak idrar yapamama, idrar çıkarmadan idrar yapıyormuş gibi hissetme durumları görülmektedir.

Çocuklarda üretra yaralanmaları teşhis edilirken retrograd üretrografi yöntemi kullanılır. Hastanın yaşına uygun bir kateter üretranın en distal kısmına ilerletilir ve opak madde verilir. Sistogram çekilerek üretral yaralanma derecesi belirlenir. Tanı konduktan sonra uygun tedavi şekli belirlenir.

Çocuklarda Üretral Travma Tedavisi

Çocuklarda üretra yaralanması tedavisi yetişkinlerden farklıdır. Uygulama yapılırken hastanın yaşına uygun bir yöntem belirlenir.

Çocuklardaki anterior üretra travmaları erişkinler ile aynıdır. Fakat posterior üretra yaralanmaları erişkinden farklıdır ve genellikle nonoperatif olarak tedavi edilirler.

Üretra yaralanmalarının uzun dönem doku bozuklukları genellikle kötüdür. Ayrıca erişkinlerdeki proksimal üretra travmasında mesane boynu normaldir. Fakat bunun aksine çocuklardaki prostatik üretra travmalarında sıklıkla mesane boynu bütünlüğünü kaybeder. Bu durumda cerrahi tedavi yöntemi gerekli olabilir.

Çocuklarda üretral travma teşhisi konurken hastanın işemesinde sıkıntı yoksa antrior üretral yaralanma tanısı konabilir. Bu durumda kateter konulması gereksiz yere infeksiyon riskini arttıracak ve iyileşmeyi olumsuz etkileyecektir.

Daha karmaşık anterior üretral yaralanmaların tedavisinde suprapubik kateter yerleştirilmesi gerekebilir. Orta dereceli anterior üretral yaralanmalarda ise nonoperatif bir foley sonda gerekebilir. Cerrahi ya da cerrahi yöntemlerin kullanılması doktorun tespit ettiği yaralanmanın boyutuna bağlı olarak değişmektedir.

Üretra yaralanması, hem erişkin hem de çocuklarda görülebilen bir rahatsızlık olduğu için üzerinde durulması gereken konulardandır. Özellikle darbelere, düşme ve kazalara karşı bilinç kazanılması üretral yaralanmaların önüne geçmeyi sağlayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here