Üreter Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
476
üreter kanseri tedavi yöntemleri

Üreter kanseri tedavi yöntemleri her hasta için farklı şekilde planlanmalıdır. Hastanın yaşı, tümörün konumu ve büyüklüğü, hastanın tedavi geçmişi ve mevcut sağlık durumu göz önüne alınarak tanı ve tedavi işlemleri belirlenmelidir.

Üreter kanseri tedavisi başlamadan önce kanserin hangi evrede olduğu tespit edilmelidir. Yapılacak ultrason ve sistoskopi ve idrar tahlili gibi yöntemlerle kanserin ne kadar yayıldığı ve durumu belirlenerek uygun tedavi için karar verilmelidir.

Üreter kanseri tedavisi öncesi evreler:

  • vakaların% 95’inde ortaya çıkan geçici hücre
  • skuamoz hücre % 5
  • Adenokarsinom

Üreter kanserinde farklılaşma derecesine bağlı olarak yüksek, orta, düşük tümör türleri görülebilir. Üreter hasarı birincil ve ikincil olabilir. Kanser tümörleri farklı organlara sıçradığında formu değişebilir.

Üreter kanseri tedavi seçenekleri şunlardır:

  • Klasik cerrahi

Üreter kanseri tedavi yöntemleri arasındaki cerrahi işlemlerde kanser hücrelerinde yayılım gözlenmediğinde nefroüreterektomiye ek olarak üreter orifisinin çevresindeki mesane parçasının eksize edilmesi uygulanır.

Üreter ucunda düşük dereceli tümör varsa distal üreterektomi ve üreteroneosistostomi düşünülebilir. Nüks riski yüksek olan orta ve üst üreterin parsiyel rezeksiyonunda, üreteroüreterostomiden kaçınmak gerekir. Distal üreterde yerleşmiş yüksek dereceli invazif tümörde lokal nüksü azaltmak için üreter yatağına postoperatif dönemde radyoterapi uygulanabilir.

  • Radyoterapi

Üreter kanseri tedavisi için radyoterapi de kullanılmaktadır. Belirgin yayılma bulunduğu durumda radyoterapi, lokal tümörü kontrol altına almakta yardımcı olur. Ameliyat öncesi radyoterapinin ardından yapılan nefroüreterektomi ve mesaneden parça çıkarılması şeklinde uygulanan cerrahi tedavi, invaziv distal üreter tümöründe olumlu sonuçlar vermektedir.

  • Kemoterapi

Kemoterapi, üreter kanseri tedavisi sırasında akciğer, karaciğer ve kemik yayılımında avantaj sağlamaktadır.

Nefroüreterektomlye karşın üreter tümörü olgularının yaklaşık %40’mda yayılım beklenir. Ancak üreter tümörünün gidişi, pelvis renalis tümöründen daha olumludur. Yayılma sonucunda maalesef üreter kanseri ölüm oranı artmaktadır.

Üst üriner sistem transizyonel hücreli tümörlerinde radikal cerrahi ve konservatif tedaviyi savunan doktorlar arasında bu konunun tartışması halen devam etmektedir.

Üst üriner sistem transizyonel hücreli tümörlerinin tedavisinde standart uygulama komplet nefroüreterektomi ile birlikte mesanenin periüreteral kısmının çıkarılmasıdır. Konservatif cerrahi yöntemlerinin baş­lıcaları parsiyel üreterektomi, distal üreteral rezeksiyon ve reimplantasyon, distal parsiyel üreterektomi ve ileal replasmandır. Hastanın sağlığına ve tümörün durumuna göre tedavi yöntemi şekillenecektir.

İlerlemiş üreter kanserinde cerrahi tedavi herkese uygulanır mı?

Üreter kanseri tedavileri arasında en etkili olan ve ilk seçenek olarak doktorların kullandığı cerrahi yöntemler her hasta için elbette uygun değildir.

İlerlemiş üst üriner sistem transizyonel hücreli tü­mörlerinde tedavide yardımcı tedavi söz konusu değildir. Radyoterapi ve kemoterapi denenebilir ancak etkilerini kesin olarak ortaya koyacak geniş kapsamlı çalışmalar yapılmamıştır. Tedavi sonunda hastanın takip edilmesi önemlidir. . Genellikle ilk 2 ve 3 yıl için her üç ayda bir, 4. ve 5. yıllar için her altı ayda bir ve bunu takip eden her yıl için bir kez sistoskopi yapılmalıdır. Ek olarak hastanın idrarının tahlil edilmesi ve IVP ile araştırılması gerekebilir. Kişiye özel cerrahi yöntemlerin ve diğer tedavilerin uygulanması için sık sık kontrol önemlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here