Üreter Kanseri Nedir? Neden Oluşur?

0
742
üreter kanseri nedir

Üreterler(idrar borusu), böbrek ile idrar torbası arasında bulunur. 25-30 cm uzunluğunda, 4-7 mm çapında, kas liflerinden oluşmuş boru şeklinde yapılardır. Üreterlerin görevi idrarı böbreklerden idrar torbasına taşımaktır. Böbreklerde oluşan idrar bu ince borucuklar vasıtasıyla idrar kesesine ulaşır. Üreter pars abdominalis ve pars pelvica olmak üzere iki kısma ayrılır.

Üreter kanseri ise bu kanallarda meydana gelen kötü huylu hücre artışı nedeniyle olmaktadır. Üreter tümörleri çok nadir olarak karşılaşılan tümörlerdir ve genitoüriner sistem malign lezyonlarının % 1’inden daha azını oluştururlar. Transizyonel hücreli tümörler % 96 oranında mesaneyi tutarlar. % 2.5 oranında renal pelvisten ve % 1.5 oranında da üreterden kaynaklanırlar. Klinik tablo, ultrason verileri, CT, nefroskop, sistoskopi ve biyopsi verilerinde üreter kanseri teşhisi konulduğunda cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte tedavi uygulamak gerekmektedir.

Üreter Kanseri İstatistikleri

Üreter kanseri istatistiklerine baktığımızda son yıllarda giderek artan bir grafikle karşılaşsak da gelişen tedavi uygulamaları sayesinde hızla çözüme kavuşturulduğunu söyleyebiliriz. Hastaneye yatırılan 3690’da 1 ya da 1900’de 1 oranında üreter tümörü tespit edildiğini belirtebiliriz.

Üreter kanseri tanısı konulan hastaların ortalama yaşı 60’tır. Erkeklerde ise daha fazla görülmektedir. Üreter tümörlerinin yarısı üreterin 1/3 distal kısmından, geri kalan yarısı ise üreterin orta ve proksimal kısımlarından eşit olarak gelişmektedir. Eşit sıklıkta olan hastalık sağ ve sol taraflardan gözlenen üreter kanseri için ikili süreç yaklaşık % 3 vakada kaydedilmektedir.

Üreter Kanserinin Tipleri Nelerdir?

Üreter kanseri nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterdiği için karşılaşılan üreter kanseri tipleri de değişmektedir. Histolojinin sonuçlarına dayanarak, aşağıdaki kanser proses türleri ayırt edilir:

 • vakaların% 95’inde ortaya çıkan geçici hücre,
 • skuamoz hücre,
 • % 5 işga,
 • Adenokarsinom teşhisi konur.

Farklılaşma derecesine bağlı olarak, yüksek, orta, düşük ve farklılaşmamış üreter kanseri tümörü görülebilir. Ayrıca üreter tümörlerinin dağılımı mesane tümörleri ile benzerlik gösterir. Benign papillom, transizyonel hücreli tümör, papiller ve sesil büyümeler görülmektedir. Squamöz hücreli tümör ve adenokarsinom oldukça nadir görülür. Bunların büyük çoğunluğu taş hastalığıyla birlikte görülür.

Üreter tümörlerinde en sıklıkla karşılaşılan semptom gros hematüridir. Yaklaşık oranı %73 olan gros hematürinin yanında %11 oranında da mikroskopik hematüri görülebilir.

Üreter kanseri tipleri %39 oranında yayılabilir. Yayılma en çok lenf nodları (% 28), akciğer (% 24), kemikler (% 16) ve karaciğer (% 8) şeklinde gerçekleşir. Primer tümör mide, prostat, meme ve akciğere lokalize olabilir.

Üreter Kanseri Nedenleri

Üreter kanseri nedenleri genel olarak mesane kanserinin sebepleriyle benzerdir. Sigara içenlerde, fenasetin içeren analjezik ve yapay tatlandırıcı kullananlarda ve anilin boyası, kauçuk, tekstil, plastik ve kablo endüstrisinde çalışanlarda üreter kanseri riskinin daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. Bunlara ek olarak sürekli kullanılan bazı ilaçlar, böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonu gibi pek çok etkenin de üreter kanseri sebepleri arasında yer aldığı söylenmektedir.

Üreter kanseri oluşma riskini artıran faktörler ve üreter kanseri nedenleri şunlardır:

 • Tütün kullanımı: Üreter kanseri neden olur diyenler için sigara, puro ve piponun üreter kanseri riskini arttırdığını söyleyebiliriz. Sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre üreter kanserine yakalanma riski daha fazladır.
 • Yapay tatlandırı­cılar: Yüksek dozda yapay tatlandırıcı kullanımı mesanede transizyonel hücreli tümör gelişimine neden olduğu için bu tümörlerin üretere yayılma olasılığı bulunmaktadır.
 • Sürekli kullanılan ilaçlar: Üreter kanseri nedenleri arasında sürekli ve bilinçsiz kullanılan ağrı kesici ve antibiyotikler de yer almaktadır.
 • Böbrek taşı: Üreter kanserinin sebepleri arasında böbrek taşlarının oluşumu da yer almaktadır.
 • İdrar yolu enfeksiyonu: İdrarı böbreklerden idrar torbasına taşıma görevi olan üreter, idrar yolu enfeksiyonlarından da etkilenmektedir.
 • Yaş: Yaşın ilerlemesi ile birlikte üreter kanseri riski de artar. Üreter kanseri olan insanların %70’inden fazlası 60 yaşından büyüktür.
 • Cinsiyet: Üreter kanseri nedenleri olarak da cinsiyet faktöründen bahsedebiliriz. Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla mesane üreter yakalandığı bilinmektedir.
 • Kimyasallar: Üreter kanseri risk faktörü olarak tekstil, kauçuk, deri, boya ve baskı sanayinde kullanılan kimyasallar da gösterilebilir.
 • Kronik mesane problemleri: Üreter taşları ve enfeksiyonlar mesane kanseri riskini artırabilir. Daha önce idrar yolu ile ilgili problemleri olan kişilerde üreter kanseri riski artabilir.

Üreter kanseri oluşumunu tetikleyen faktörler kişiye göre değiştiği için sağlıklı bir yaşam sürmek kanser riskinin azalmasını sağlayacaktır. Düzenli kontroller ve erken teşhis sayesinde de üreter kanseri riski düşürülebilir, erken dönemde kanser oluşumu engellenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here