Testis Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
347
testis kanseri tedavi yöntemleri

Testis kanseri tedavi yöntemleri her hasta için farklı şekilde planlanmaktadır. Hastanın yaşı, tedavi geçmişi, mevcut sağlık durumu göz önüne alınır. Tedaviye başlamadan önce en önemli aşama evrelemedir. Kanserin ne kadar yayıldığı ve boyutunun ne olduğu belirlenerek uygun tedavi şekli için karar verilir.

Testis kanseri kaçıncı evredeyse hastanın hayatta kalma oranı ve tedavi yöntemi değişecektir.

Evre 1: Tümör yalnızca testistedir.

Evre 2: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına yayılmıştır.

Evre 3: Tümör karın bölgesindeki lenf nodlarına ve ötesine yayılmıştır (en sık akciğere).

Yukarıdaki evrelere göre kanserin seminom ve seminom dışı (non-seminom) türlerinden hangisi olduğuna karar verilerek cerrahi yöntemlere, kemoterapi ve radyoterapi gibi seçeneklere başvurulabilir. Testis kanseri tedavi edilirken hastalığın komşu ve uzak dokulara sıçrayıp sıçramaması da tedavinin seyrini belirleyici etmenlerdendir. Bu nedenle teşhisten önce tanı aşamasında doktorun tüm sonuçları elde ettiğinden emin olması gerekir.

Testis kanseri tedavi seçenekleri

  1. Testis Kanseri Ameliyatı

Testis kanseri tedavi yöntemleri arasında ilk olarak önerilen cerrahi tedavidir. Hastadaki tümörün ve kanserli dokuların alınması anestezi altında uygulanır. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bunda da ağrı, kanama ve enfeksiyon riski vardır.

  • Radikal inguinal orşiektomi

Testis kanseri tedavisi için genellikle radikal inguinal orşiektomi denilen kanserli testisin çıkarılması için cerrahi işlem uygulanır. Ameliyat sırasında tüm testisler ve spermatik kordonların çoğu çıkarılır.

  • Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND)

Retroperitoneal lenf nodlarını çıkarma ameliyatı olan RPLND, seminomasız erkeklerde kemoterapiden sonra kalan 1 cm’den büyük kitlelerin çıkarılmasında da kullanılır. Saf seminomalı erkekler için, 3 cm’den küçük kitleler genellikle bırakılır ve BT taramaları ile değişiklikler izlenir.

  1. Kemoterapi

Testis kanseri nasıl tedavi edilir diyenler için bir diğer yöntem olan kemoterapiden bahsedebiliriz. Kemoterapi uygulanırken direkt olarak damar içine ilaç verilir ve kan dolaşımına girmesi sağlanır. Ağızdan alınabilen kemoterapi türleri de vardır ancak testis kanseri tedavisi için uygun olmamaktadır.

İleri evre testis kanseri için kemoterapiye daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. AFP ve beta-hCG düzeyleri doktora ne kadar kemoterapi gerektiğini belirlemesi gerektiği yönünde yardımcı olmaktadır.

Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara bağlıdır. Kemoterapinin yaygın görülen yan etkileri yorgunluk, bulantı, saç dökülmesi, kısırlık ve enfeksiyon riskidir.

  1. Radyoterapi

Testis kanseri tedavisi olarak radyasyon genelde evre I veya II saf seminomalı erkekler için uygulanır. Karındaki lenf bezlerine yönlendirilen radyoterapi, kalp hastalığı riski taşıdığı için I. evrede gözetim veya daha az karboplatin kemoterapisi ile değiştirilebilir.

Radyasyon tedavisi, seminoma veya non-seminomadan beyin metastazlarının tedavisinde de kullanılır. Ancak testis kanseri beyne nadiren yayıldığı için uygulanması da sık olmamaktadır.

Her hastaya aynı tedavi uygulanmayacağı için tümörün ne kadar yayıldığını ilk adımda belirlemek önemlidir. Göğüs filmi, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile testis kanserinin evresi tespit edilebilir. Hastanın testisi alınıp patolojik olarak incelemek ondan sonra hastalığın hangi evrede olduğunu saptamak ve ona göre tedavi planlamak gerekir. Eğer hastalık ileri düzeye ulaşmışsa, yani çevre dokulara yayılım göstermişse birincil tedavi belirlenir.

Doğru Tedavi Sayesinde Yüksek Başarı Sağlanabilir

Testis kanseri tedavisinde doğru teşhis en önemli adımdır. Testiste ele gelen bir kitle olduğunda aksi ispatlanmadıkça tümör olarak kabul edilip tedavi seçeneklerinin bu duruma göre belirlenmesi gerekir. Vakit geçirmeden hastalıklı testisin alınması ve gerekli patolojik incelemenin yapılıp, tanının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Patolojik inceleme sonucunda belirlenen kanser evresine göre tedavi şekli belirlenir. Hasta durumuna göre cerrahi ameliyat, kemoterapi ya da radyoterapi uygulanır.

Testis kanseri tedavi uygulaması sonrasında da tümörün evresine ve tipine göre iyi bir takip yapılmalıdır. Eğer erken tanı konursa uygun tedavi ile başarı oranı arttırılmaktadır.

Testis kanseri tedavisi görecek olan erkeklerin genellikle tedavi sonrasın cinsel işlevlerini yitirecekleri endişesi taşıdıkları görülmektedir. Bu konu başta olmak üzere hastaların tüm olası semptomlar karşısında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hastaların da akıllarına takılan tüm soruları doktorlarına çekinmeden sormaları önemlidir. Testis kanseri ameliyatı öncesi ve sonrası dikkate alınmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here