Testis Kanseri Nedir? Neden Oluşur?

0
488
testis kanseri nedir

Testisler, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ve skrotum adı verilen bir cilt kesesi içinde, penisin alt kısmında asılı olan, oval biçimli iki küçük organdır. Testislerin temel görevi sperm üretmek ve testosteron hormonu salgılamaktır.

Testis kanseri ise yumurtalardan herhangi birinde bir kitle oluşması şeklinde kendini gösteren bir kanser türüdür. Testis tümörlerinin toplumda yaklaşık 100 binde 2 ile 3 oranında görülme sıklığı vardır. Erkeklerde görülen kanserlerin %1-2’sini oluşturan testis kanseri, genellikle genç orta yaşlarda (15 ile 30) yaşları arasında görülür.

Hızlı bir şekilde büyüme özelliğine sahip olan testis kanseri, erken teşhis edildiğinde başarılı tedavi sonuçları almayı sağlamaktadır. Testis tümörlerinin lenf bezlerine yayılması halinde tedavi süreci daha zorlu olabilir hatta kişinin çocuk sahibi olmasını engelleyecek sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle her erkeğin en az ayda 1 kez testislerini elle muayene etmeleri gerekir.

Testis Kanseri İstatistikleri

Testis kanseri istatistikleri, yapılan araştırmalara göre erkeklerde görülen kanserler içinde 1/100 oranına sahiptir. 15 – 30 yaşları arasında görülen testis kanseri, 0 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda ve 60 yaşın üzerindeki ileri yaş grubundaki erkeklerde de görülebilmektedir.

Testis kanseri riskini arttıran en önemli neden ailede testis kanseri geçmişinin olmasıdır. 5 testis kanserinin 1’inin (%20) kalıtımsal gen değişikliklerinden (hatalı genler) kaynaklandığı düşünülmektedir. ABD’de testis kanseri tanısı beyaz erkeklerde siyahların 5 katı kadardır. Geliştirilen tedavi teknolojisiyle birlikte testis kanseri riski düşürülmektedir.

Testis Kanserinin Tipleri Nelerdir?

Testis kanseri nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterdiği için karşılaşılan testis kanseri tipleri de değişmektedir. En sık görülen testis kanseri türleri şunlardır:

 • Seminom
 • Non-Seminom (Dokusunda aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir.)
  • Koryokarsinom
  • Embriyonal karsinom
  • Yolk kesesi tümörü
  • Teratom

Seminom ve seminom dışı (non-seminom) olmak üzere gelişen kanser türleri arasından %45 oranda seminom kanseri görülmektedir.  Genellikle, non-seminom, seminomlardan daha hızlı büyür ve yayılır. Birbiriyle karışım halinde ilerleyebilen bu kanser türleri için tedaviler hemen hemen benzerdir.

Testiküler tümörlerin daha az yaygın olduğu diğer türleri ise şunlardır:

 1. Leydig hücre tümörü
 2. Sertoli hücreli tümör
 3. Testislerin bir parçası olan rete testis karsinoması

Testis kanseri ergenliğe henüz ulaşmamış erkeklerde nadirdir ve farklı bir türde görülür. Lenfoma ve lösemi gibi diğer kanser türleri de testislere yayılabilir. Bunun dışında stromal tümörler, ikincil testis tümörleriyle de karşılaşılabilir.

Testis Kanseri Nedenleri

Testis kanseri nedenleri araştırıldığında ilk olarak genetik faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Bunun dışında en sık inmemiş testis (yumurtanın doğumdan sonra torbalarda değil kasık kanalı ya da karın içerisinde kalmış olması) durumunda testis kanseri görüldüğü belirlenmiştir. Aynı zamanda enfeksiyonlar veya kabakulak hastalığına bağlı yumurta iltihabında da testis kanseri görülebilir. Yumurtalara elen darbeler, kimyasal maddelere maruz kalmak da testis kanseri nedenleri arasında yer alabilir. Ancak her hasta için testis kanseri nedenleri değişkenlik gösterebilir.

Testis kanseri oluşma riskini artıran faktörler ve testis kanseri nedenleri şunlardır:

 • İnmemiş testis

Testis kanseri neden olur diyenler için ana risk faktörlerinden birini belirtebiliriz. Kriptorşidizm ya da diğer bir adıyla inmemiş testis durumu; bir veya iki testisin, testis torbasına inmemesi ile ortaya çıkan doğuştan gelen bir bozukluktur. İnmemiş testis sorunu olan erkeklerin testis kanserine yakalanma riski daha fazladır.

İnmemiş testise sahip çocuklarda daha genç yaştayken yapılan orşiopeksi, testis kanser riskini azaltır. Testis tümörü henüz tespit edilmese de 1.yaşgününden sonra orşiopeksi yapmak avantajlıdır.

 • Yaş

Testis kanseri riski yaşa bağlı olarak da artmaktadır. Testis kanseri tanısının yarıdan fazlası 20-45 yaş arasındaki erkeklerde görülmektedir. Bu nedenle düzenli testis kanseri muayenesi gereklidir.

 • Aile öyküsü

Genetik yapı ve ailede testis kanseri öyküsünün olması, riski arttıran en önemli nedenlerden biridir. Özellikle erkek kardeşlerde görülen testis kanseri, diğer kardeşler için de olası bir durumdur.

 • Kişisel sağlık geçmişi

Testis kanserinin nedenleri arasında kişinin sağlık geçmişi de yer almaktadır. Bir testis kanseri geçirmiş olan erkeklerin diğer testiste kanserin oluşma riski daha yüksektir. Testis kanseri olan her 100 erkekten 2’sinin diğer testiste kanser gelişmesi söz konusudur.

 • HIV virüsü

Testis kanserinin sebepleri olarak HIV virüsü de gösterilebilir. HIV veya AIDS olanlarda seminom gelişme riski biraz daha yüksektir.

 • Irk ve Etnik yapı

Testis kanseri nedenleri arasında ırk faktörü de yer almaktadır. Beyaz erkeklerde, siyah erkeklere nazaran testis kanseri riski 5 kat, Asyalı Amerikan ve Kızılderili yerlilere nazaran 3 kattan fazladır. Dünya çapında bu hastalığın gelişme riski Amerika ve Avrupa’da yüksek, Afrika veya Asya’da daha düşüktür.

 • Vücut ölçüsü

Testis kanseri neden olur diyenler için araştırmacıların vücut ölçülerini de göz önünde bulundurduklarını söyleyebiliriz. Uzun boylu erkeklerde testis kanseri riskinin daha fazla olduğunu gösterse de bu durum kesin değildir.

Testis kanseri nedenleri her hasta için farklı şekilde olmakta ve belirtileri de kendine özgü gelişmektedir. Bahsettiğimiz risk faktörlerine sahip olan bireylerin düzenli testis kanseri kontrolleri yaptırmaları hastalığın erken tanısı için avantajlı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here