Testis Kanseri Evreleri Nelerdir?

0
718
testis kanseri evreleri

Testis kanseri tedavisi için en doğru yolun belirlenmesinde ilk olarak kanserin evresinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tümörün boyutu, başka doku ve organlara yayılıp yayılmadığı evreleme sayesinde anlaşılır. Erken evrede tespit edilen testis kanserinin tedavi edilmesi daha hızlı sonuç vermektedir.

Kanserin testis ötesine yayılıp yayılmadığını öğrenmek için Bilgisayarlı tomografi (BT) ve kan testleri uygulanabilir. Testis kanseri evreleri belirlendikten sonra tedavi aşamasına geçilebilir.

Testis Kanseri Evreleri

Yukarıda yer alan kanser evreleme testleri yapıldıktan sonra, testis kanserinin evresi belirlenir. Kanser evresi, hasta için hangi tedavi seçeneğinin daha etkili olabileceğine karar verilmesine yardımcı olur. Testis kanseri evreleri şöyledir:

Evre 0
Testis kanseri Evre 0’da, kanserli anormal hücreler sadece sperm hücrelerinin geliştiği ve bulunduğu ince kanalcıkların içinde yer alır. Normal dokulara henüz geçmemiş olan hücrelerdir. Evre 0 testis tümörü “Karsinoma İn Situ” olarak da tanımlanmaktadır.

Evre I
Evre I testis kanseri, Evre IA, Evre IB ve Evre IS olmak üzere 3 alt grupta sınıflanır. Bu sınıflama, yukarıda sözü edildiği gibi radikal inguinal orşiektomi ameliyatıyla kanserli testisin çıkarılmasından sonra yapılır.

 • Testis kanseri evreleri arasındaki Evre IA, kanserin testis ya da testisle beraber epididim içinde olduğu evredir. Tümör, testisi saran membrana bulaşmış olabilir.
 • Testis Kanseri Evre IB, kanser testis ve epididim içinde sınırlıdır.
  1. Kanserin testis kan ve lenf damarlarına tümör geçmiştir. (vasküler ve/veya lenfatik invazyon pozitif).
  2. Tümör testisi saran dış zara (tunika albuginea) geçmiştir.
  3. Bir ya da daha fazla tümör markeri orta derecede ya da oldukça yüksek miktardadır.
 • Testis Kanseri Evre IS, aşamasında kanser testisin herhangi bir yerinde olabilir (sadece testis içinde, spermatik kordonda, testis torbasının duvarında).
  1. Tüm tümör markerleri hafif yüksek şekilde gözlenir.
  2. Bir ya da daha fazla tümör markeri orta derecede ya da oldukça yüksek miktardadır.

Evre II
Testis kanseri Evre II, kendi içinde Evre IIA, Evre IIB ve Evre IIC olarak üç alt gruba ayrılır. Bu sınıflama, radikal inguinal orşiektomi ameliyatıyla kanserli testis tamamen uzaklaştırıldıktan sonra yapılır.

 • Testis Kanseri Evre IIA
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına bulaşmış olabilir).
  2. Karın içindeki lenf nodlarına yayılım vardır. Burada 2 cm. boyutunu aşmayan 5 ya da daha az lenf adenopati bulunmaktadır. Tüm tümör markerleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.
 • Testis Kanseri Evre IIB
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına sirayet etmiş durumda olabilir).
  2. Kanser karın içindeki lenf nodlarına yayılmaktadır. Burada 2 cm boyutunu aşmış ancak 5 cm. boyutunu aşmayan 5 ya da daha az lenf adenopati (patolojik boyuttan lenf nodülü) bulunmaktadır. Tüm tümör markerleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.
 • Testis Kanseri Evre IIC
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına sirayet etmiş durumda olabilir).
  2. Kanser karın içindeki lenf nodlarına yayılmaktadır. Burada 5 cm boyutunu aşmıştır. Tüm tümör markerleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.

Evre III 
Evre III’de kendi içinde Evre IIIA, Evre IIIB ve Evre IIIC olarak üç alt gruba ayrılır.

 • Testis Kanseri Evre IIIA
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına sirayet etmiş durumda olabilir).
  2. Kanser, karın içinde bir ya da daha fazla lenf nodülüne bulaşmış olabilir.
  3. Lenf bezlerinin ötesine ya da akciğere kanser yayılmaktadır. Tüm tümör markerleri normal ya da hafif yüksek seviyededir.
 • Testis Kanseri Evre IIIB
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına geçmiş olabilir).
  2. Lenf bezlerinde ya da bezlerinin ötesine ya da akciğere kanser yayılmaktadır. Tüm tümör markerleri normal ya da yüksek seviyededir.
 • Testis Kanseri Evre IIIC
  1. Kanserin testis içindeki seviyesi farklı olabilir (içinde sınırlı olabilir, epididime, spermatik kordona, testis torbasına sirayet etmiş durumda olabilir).
  2. Lenf bezlerinde ya da bezlerinin ötesine ya da akciğere kanser yayılımı vardır. Tüm tümör markerleri genelde çok yüksek seviyededir.

Testis kanseri evrelemesi, hastanın tedavi planının ve hayatta kalma şansının belirlenmesi için en önemli aşamadır. Testis kanserinin evresi belirlendikten sonra kişinin yaşına, yaşantısına ve tümörün konumuna göre uygun tedavi yapılmaktadır. Doktorun evreleme aşamasında doğru tedavinin uygulanması için oldukça dikkatli olması gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here