Prostat Kanseri Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Prostat Nasıl Tedavi Edilir?

0
705
prostat kanseri tedavi yöntemleri

Prostat kanseri, belirtileri geç fark edilen ve ölüm oranları yüksek olan kanser türlerindendir. Ürologlar tarafından hastanın ve hastalığın tüm özellikleri dikkate alınarak tedavi planının oluşturulması gerekir. Kişinin yaşı, sağlık durumu, kişinin beklentileri prostat kanseri tedavi yöntemleri üzerinde etkili olmaktadır. Prostat kanseri teşhisi sonrasında izlem, cerrahi, radyoterapi (ışın, radyasyon) ya da hormonal tedavi seçenekleri sunulabilir.

Tedavi başlamadan önce doktorun cevaplaması gereken ve tedavinin seyrini belirleyen sorular şunlar olacaktır:

 • Hastalık ne düzeyde yayılmış?
 • Tümörün hücresel derecesi (Gleason skoru) nedir?
 • Tedavi gerekli mi? Tedavi seçenekleri nelerdir?
 • Önerilen uygun tedavi hangisidir?
 • Tedavi seçeneklerinden beklenen yararlar nelerdir?
 • Tedavilerin riskleri ve olası yan etkileri nelerdir?
 • Tedaviden sonra idrar yapma ya da tutma problemleri yaşanır mı?

Yukarıdaki sorular cevaplandıktan sonra prostat kanseri tedavi yöntemleri üzerinde durulabilir. Hastanın tüm tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Tanıdan sonraki şok ve stres unsurları hastanın doğru tedaviyi seçmemesine de neden olabilir. Ürolog tarafından hastaya bilgi verilmesi gereken ve uygulanacak prostat tedavi yöntemleri şunlardır:

Aktif İzlem

Prostat kanseri tedavisi, her durumda gerekli olmayabilir. Bunun nedeni yaşla beraber erkeklerin prostat dokularında kanserleşmenin sık görülmesidir. Prostatında kanser gelişen kişilerin tamamında tedavi yerine aktif izlem seçeneği kullanılabilir. PSA taraması yapılarak prostat kanseri riskinin ve ilerlemesinin gözlemi mümkün olabilir. Aktif izlem kararı alınan hastaların takibinde düzenli prostat muayenesi, PSA testleri ve belirli aralıklarla prostat biyopsileri uygulanır. Biyopsiden elde edilen verilere göre prostat tedavisi seçenekleri üzerinde durulabilir.

Yakın Takip

Prostat kanserinin vücudun diğer bölgelerine yayılmadığı ancak ciddi sağlık problemleri olan ileri yaş grubu erkeklerde prostat kanseri tedavisi uygulanmayabilir. Bu kişilerde tedavinin zararlı olabileceği düşüncesiyle yakın takip seçeneği kullanılabilir. Biyopsi yerine hormon tedavisine başlanarak kişinin durumu gözlenmeye devam edilebilir.

Lokal Tedavi

Prostat kanseri tedavi yöntemleri arasındaki lokal tedavide cerrahi ve radyoterapi lokal tedaviler yer alır. Vücudun diğer bölgelerine yayılan kanserin teşhisinde de lokal tedavi avantajlı olmaktadır.

Sistemik Tedavi

İzlem, cerrahi, radyoterapi (ışın, radyasyon) ya da hormonal tedavi olarak gruplandırılan prostat tedavi yöntemleri arasında sistemik tedavi olarak hormon tedavisini belirtebiliriz. Tümörün evresine göre belirlenen tedavi akışı hakkında hastanın mutlak surette detayşı şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Cerrahi Tedavi

Prostat nasıl tedavi edilir sorunuza erken evre prostat kanserleri için cerrahi yöntemlerdir diyerek cevap verebiliriz. Cerrahi tedavide prostatın tamamı ya da bir bölümü alınabilir. Prostat bezinin tamamının çıkarılması için yapılan ameliyata “Radikal Prostatektomi” adı verilir. Yaşam süresi 10 yılın üzerinde ise bu yöntem uygulanabilir. Ancak bu tür prostat kanseri tedavisi sırasında prostatın çıkarılması tek başına yeterli değildir, geniş bir lenf bezi temizliği ameliyatın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu tip cerrahide ereksiyonu sağlayan sinirler de korunabilmektedir.

Radikal prostatektomi: Prostat kanseri tedavi yöntemi olan bu teknikte açık ya da kapalı uygulama yapılır. Açık radikal prostatektomide göbek altından yapılan kesiyle ameliyat gerçekleştirilir. Robotik Prostatektomide ise küçük kesilerle batın içerisine yerleştirilen robotik kollar standart laparoskopik (kapalı) cerrahi prensibine uygun cerrahın yönlendirmesiyle prostatın çıkarılmasında kullanılır.

Kapalı prostat ameliyatında ise hasta karnı karbondioksit gazı ile şişirilir. Ameliyat sonrasında belirli bir dönem hastalara idrar sondası takılı kalır. Prostat ameliyatlarında sinir korunması mümkün olsa da, tümörün yaygınlığı, hastanın PSA düzeyi ve hastalığın derecesi gibi faktörlere göre peniste sertleşme sorunu ile karşılaşılabilir.

Laparaskopik prostatektomi: Prostat kanseri tedavi yöntemleri arasındaki laparaskopik prostatektomi ile karından küçük kesiler yapılarak ışıklı bir tüp yerleştirilir, prostat ve lenf nodları çıkartılır.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Prostat kanseri tedavisi var mı endişenizi giderecek bir diğer yöntem de TURP olarak bilinmektedir. Bu tür prostat tedavisi sırasında üretra yoluyla prostatın bir bölümü kesilerek alınır. Bu yolla kanserin tamamı çıkartılamaz, idrar akımını engelleyen dokular alınır.

Pelvik Lenfadenektomi

Prostatektomi sırasında rutin olarak yapılan lenfadenektomi ile lenf nodları çıkartılıp kanserin yayılımı açısından incelenir. Cerrahi uygulamalardan sonra ilk birkaç gün ağrı nedeniyle ağrı kesici kullanılabilir. Mesaneden üretraya idrar akımını sağlamak için bir idrar sondası takılır. İlk birkaç hafta idrar kaçırma problemi olsa da mesane kontrolü tekrar sağlanır.

Radyasyon Tedavisi

Radyoterapi olarak da adlandırılan radyasyon tedavisi, prostat kanseri ameliyatı yerine erken evrelerde fark edilen prostat kanseri için uygulanabilir. Lokal bir prostat tedavisi olan radyasyon uygulamasında 2 çeşit yöntem kullanılır:

 1. Eksternal Radyoterapi:Bir makine yardımıyla radyasyon dışardan hastaya uygulanır. Haftanın beş günü hastane ortamında gerçekleştirilir.
 2. İnternal Radyoterapi:Bu yöntemde ince tüpler tümör içine ya da yakınına yerleştirilir. Radyasyon yayan bu tüpler birkaç gün uygulanır.

Radyoterapi uygulanırken kişide halsizlik ve yorgunluk olabilir. Ayrıca eksternal radyoterapi uygulaması sonrası ishal, sık idrara çıkma, idrar yaparken rahatsızlık, ciltte kızarıklık veya kuruma olabilir. Bu nedenle hastanın tedavinin yan etkileri ve tedavi sırasında dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgilendirilmeleri önemlidir.

Hormon Tedavisi

Prostat tedavi yöntemleri arasında hormon tedavisi de yer almaktadır. İlaçlar ve cerrahi yöntemlerle yapılan hormon tedavisi sırasında tümör hücreleri androjenden mahrum kalarak yok edilir.

 1. İlaçlar

Prostat kanseri tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar:

 • Luteinleştirici hormon salgılatıcı hormon (LHRH) agonistleri: Bu ilaçlar testislerden testosteron yapımını engellerler.
 • Antiandrojenler: Bu ilaçlar erkeklik hormonlarının etkilerini bloke ederler.
 • Diğer İlaçlar: Bu ilaçlar böbrek üstü bezinde androjen üretimini engellerler.

 

 1. Cerrahi

Prostat tedavisi için hormon uygulamalarında cerrahiye de başvurulabilir. Orşiektomi yöntemiyle testisler alınabilir. Testosteron üretimini engelleyen bu yöntemde antiandrojen ilaç almak gerekebilir.

Doktorlar prostat kanseri yayılımını hormon tedavisi ile önlerler. İlk birkaç yıl kanser görülmemekle birlikte sonraki yıllarda tekrar edebilir. Aynı zamanda hormon tedavileri; impotans, sıcak basmaları, cinsel isteksizlik ve kemik kuvvetinde azalma şeklinde hayatınızı etkileyebilir. Doktorunuzun size olası yan etkiler hakkında detaylı bilgi vermesi gerekir.

Prostat Kanseri Tedavisi İçin Psikolojik Destek

Prostat kanseri tedavi yöntemleri uygulanırken hem hastanın hem de yakınlarının psikolojik destek alması gerekebilir. Baş etmesi en zor olan hastalıklardan biri olan prostat için tedavi sırasında doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya destek olması önemlidir. Sosyal hizmet uzmanları da finansal ve psikolojik anlamda destek verebilir.

Prostat kanseri tedavisi her hasta için farklı şekilde uygulanacağından bilinçsiz müdahalelerden kaçınmak gereklidir. Prostat tedavisi hakkında üroloğunuzdan detaylı bilgi almanız tedavi sürecine hazırlanmak için size destek olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here