Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

0
931
mesane kanseri evreleri

Mesane kanseri de diğer kanser türlerinde olduğu gibi evrelenmektedir. Kanser hücrelerinin mesanenin katmanlarına ya da vücudun diğer bölümlerine yayılma durumunun araştırılmasına “kanserin evrelemesi” denilmektedir. Kanser evrelemesi yapılarak hastalığın durumu ve seyri hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilir.

Mesane kanseri evreleri araştırılırken amaç; tümörün mesane kas tabakasına ne kadar ilerlediğini tespit etmek, çevre dokulara geçiş gösterip göstermediğini incelemek, hangi organlara yayıldığını bulmaktır. Mesane kanseri evrelemeleri yapılırken şu yöntemler kullanılır:

  • Kan testleri: Bu testler sayesinde karaciğer, böbrekler gibi organların normal çalışıp çalışmadığı, tümörün geçiş yapıp yapmadığı kontrol edilir.
  • Akciğer filmi: Mesane kanseri evre belirlemede akciğer filmi çekilerek akciğerlere tümör yayılımı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olunur.
  • Bilgisayarlı tomografi (BT): Özellikle mesane duvarında tümör yayılımının olup olmadığının tespit edilmesi için BT kullanılır.
  • MRI: MR sayesinde mesane dokusundaki tümörün durumu, çevre lenf dokularında ve diğer karın organlarında tümör olup olmadığı ortaya konur.
  • Ultrasonografi: Böbreklerde ve karın içi diğer organlarda tümör olup olmadığı ultrasonografi ile anlaşılır.

Yukarıdaki taramalar sonucunda belirlenen mesane kanseri evreleri tedavi yönteminin ve planının oluşturulmasında gereklidir. Mesane kanserinin kaçıncı evrede olduğu tespit edilmeden uygulanacak tedaviler amaçsız ve faydasız olacaktır.

Mesane Kanserinin Evrelenmesi

Mesane kanseri ilk evre, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre şeklinde ayrılmaktadır. Bu evrelemede tümörün derecesi hedef alınmaktadır. Yüksek dereceli tümörler (high grade tumors) en saldırgan ve kas dokusuna en çabuk geçme ihtimali olan tümörlerdir. Staging olarak da bilinen mesane kanseri evrelemesi tümör dokusunun mesane duvarı katmanları içerisine ne kadar ilerlediğini belirlemek için yapılır.

Mesane kanseri evreleri:

Ta (Non invaziv papiler tümör) Üretelyumda sınırlı
Tis (CIS – Karsinoma  insitu) Üretelyuma sınırlı yüksek dereceli tümör
T1 tümör Lamina propria tabakasına geçmiş
T2 Tümör mesane kas tabakasına geçmiş
T2A Tümör mesane kas tabakasının üst yüzeysel kısımlarına geçmiş
T2B Tümör, mesane kas tabakasının derin kısımlarına geçmiş
T3 Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna geçmiş
T3A Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna mikroskobik olarak geçmiş
T3B Tümör, mesane etrafındaki yağ dokusuna makroskopik (büyük şekilde) olarak geçmiş
T4 Tümörün (prostat, uterus, vajen duvarı, pelvik duvar ya da batın içi organlar gibi) çevre dokuları tutması
T4A Çevredeki yakın organların rahim, yumurtalıklar, prostat gibi tutulması
T4B Tümörün etraf pelvik duvara veya batın içi organlara invazyon göstermesi

Mesane kanseri evlerini anlamlandıracak olursak; Ta ve Tis evreleri tümörün üretelyumda sınırlı yani ilk tabakada sınırlı olduğu evrelerdir, diyebiliriz. Yüzeysel mesane tümörü olarak da adlandırabileceğimiz bu evrelerde genellikle düşük dereceli tümörler görülmektedir. Mesane kanseri 1.evre olarak da düşünebileceğiniz bu tümör evresi, agresif tarzda ilerleme göstermezler.

Ta tümörler kas tabakasına geçiş göstermese de en büyük dezavantajı %50’ye kadar ulaşan nüks etme özellikleridir. Yüzeysel kabul edilen bu tümörler yakın takip gerektirmektedir.

Tis (CIS) Karsinoma insitu adı verilen tümörler ise yüksek dereceli yani saldırgan tümör hücrelerine sahiptir. Genellikle bu tümörleri tamamen temizlemek başarılı olmamaktadır. İmmunoterapi ya da kemoterapi uygulamak daha iyi tedavi sonuçları vermektedir. Tedavi edilmediği takdirde diğer kaslara ve dokulara yayılabilir.

T1 evresindeki tümörler, mesane kas dokusuna yayılma gösterebilen evrededir. Bu tür tümörlerin izlenmesi gerekmektedir. T2 evresindeki mesane tümörleri, kas tabakasına geçtiği için dikkate alınması gereken türdendir ve aynı zamanda T3 mesane kanseri evresi tümörün yağ tabakasına geçtiğini göstermektedir.

Mesane kanseri 4.evre olarak adlandırılan T4 ise tümörün çevre dokularda yayıldığını gösterir ve cerrahi müdahaleyi gerekli kılar.

Özetle Mesane Kanseri Evreleri

Mesane kanseri evreleri için yukarıdaki tablo biraz karışık durabilir. Özetleyecek olursak:

Evre 0: Kanser hücreleri sadece mesanenin iç kaplama tabakasında bulunur. Bu duruma karsinoma insitu (CIS) adı verilir. Mesane kanseri evreleri arasında en az tehlikeli olandır.

Evre 1: Mesane kanseri 1.evre sırasında tümör, mesane içini kaplayan epitel dokudan daha derinlere yayılım göstermiştir. Ancak mesanenin bir alt tabakası olan kas tabakasına geçiş göstermemiştir.

Evre 2: Mesane kanseri 2.evre için mesanenin ikinci katmanı olan kas tabakasına kanserin ilerlemesi söz konusudur.

Evre 3: Mesane kanseri 3.evre göstergesi olarak tümör, mesane dokularını aşıp çevredeki prostat, uterus ve vajinal gibi organlara yayılım göstermiştir.

Evre 4: Tümör, pelvis veya karın içinde yayılım göstermiştir ancak lenf nodlarına geçmemiştir.

Mesane kanseri evrelemeleri hastalığın ne kadar ilerlediği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Mesane kanseri evreleri hakkında detaylı bilgiyi doktorunuzdan alarak hastalığınızın ne düzeyde olduğunu öğrenmeniz mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here