Laparoskopik Cerrahi Nedir? Hangi Hastalıklar İçin Kullanılır?

0
555
laparoskopik cerrahi

Son yıllarda tıp dünyasında karşımıza çıkan gelişmelerden bir ide laparoskopi yöntemidir. Laparoskopik cerrahi olarak da bilinen bu yöntem; geniş bir kesiye gerek olmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyat tekniğidir.

Laparoskopik cerrahinin hem hekim hem de hasta için devrim niteliği taşıdığı söylenebilir. Laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek organın rahatlıkla görülmesini sağlayan teleskop sistemi sayesinde organın yaklaşık 10-15 kat büyütülmüş görüntüsü elde edilir. Böylece hem doku hasarı daha az olur hem de klasik cerrahi sonrası görülen komplikasyonlar en aza iner.

Ameliyat sonrası ağrı kesici kullanımının nadir olması, hastanın hızlı şekilde iyileşmesi bu yöntemin tercih edilme sebeplerindendir. Son yıllarda ürolojinin de en çok tercih ettiği tedavi yöntemlerinden biridir.

Ürolojide Laparoskopik Cerrahinin Tarihçesi

Laparoskopik cerrahinin gelişimi çok eskilere dayanmaktadır. İlk olarak 1902 yılında Georg Kelling, köpekler üzerinde ilk laparoskopik ameliyatı gerçekleştirmiştir. 1910 yılında ise İsveç’te insan üzerindeki ilk laparoskopik ameliyatı uygulanmıştır. 1967 yılında Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) alanındaki ilk laparoskopik girişimi yapılmıştır.

Kurt Semm 1981 yılında ilk laparoskopik apandisit ameliyatını gerçekleştirmiş ve bunu 1983 yılında yayınlamıştır. 1985 yılında ise manya’nın Böblingen şehrinde gerçekleştirilen ilk laparoskopik safra kesesi ameliyatı sonrasında genel cerrahi alanında laparoskopik teknik sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de 1990 yılından itibaren video-laparoskopik cerrahi Genel Cerrahi pratiği içine yoğun bir şekilde girmiştir. 2000 yılında ilk laparoskopik radikal prostatektomi yapılırken 2001’de ilk radikal sistekomi yapılmıştır.

Ürolojide laparoskopik cerrahi yeni bir yöntem olsa da giderek artan bir kullanım alanına sahiptir. Laparoskopik cerrahinin doktora rahat bir uygulama alanı sunması, hastanın hızlı iyileşiyor olması klasik ameliyat yöntemlerinin yavaş yavaş bırakılmasını sağlamıştır. Bugün, laparoskopik cerrahi yöntem, safra kesesi ameliyatı ve reflü cerrahisi için olmazsa olmaz iken apandisit, karaciğer ve pankreas cerrahisi, mide kanseri cerrahisi, böbreküstü bezi (sürrenal ameliyatı), dalak, fıtık cerrahisi, kalın bağırsak cerrahisi (kolorektal cerrahi), şişmanlık ameliyatlarında (obesite cerrahisi) kullanılması da gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi Uygulanabilen Durumlar

Laparoskopik cerrahi hangi hastalıklarda kullanılır sorunuza yanıt verecek olursak birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir teknik olduğunu söyleyebiliriz.

Laparoskopik cerrahi yöntemi; böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması gibi uygulamalarda kullanılırken genel olarak;

 • Böbrek tümörü ameliyatları,
 • Atrofik böbreği çıkartılması,
 • Böbrek kisti çıkartılması,
 • Böbrekte UPJ (Üreteropelvik bileşke) darlığı düzeltilmesi ameliyatları,
 • Böbreküstü bezi ameliyatları,
 • Üreterdeki operasyonlar,
 • Lenf dokularının çıkartılması için kullanılmaktadır.

Ürolojide Sıklıkla Uygulandığı Hastalıklar

Daha az kesiyle, ameliyat sonrası daha az ağrı ve komplikasyonla, hızlı iyileşme ve kesin çözüm sunmasıyla, doktorun daha rahat ameliyat yapmasına olanak vermesiyle dikkat çeken laparoskopik cerrahi üroloji alanında her geçen gün artan kullanım alanına sahiptir.

Ürolojije laparoskopik cerrahi:

 • Prostat kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)
 • Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal nefrektomi)
 • Testis kanseri (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi)
 • Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal Sistektomi)
 • Böbrek çıkış darlıkları-UPJ darlığı– (Laparoskopik Pyeloplasti)
 • Fonksiyon yapmayan böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi)
 • Böbrek üstü bezi (adrenal) tümörleri (Laparoskopik Adrenalektomi) ameliyatlarında kullanılmaktadır.

Ürolojik hastalıklarda uygulanan laparoskopik cerrahiler nelerdir?

Laparoskopik cerrahi ürolojide sıklıkla kullanılırken uygulandığı organa ve bölgeye göre farklı isimler almaktadır. Yukarıdaki hastalıklar için kullanılan laparoskopik cerrahi çeşitleri şunlardır:

Prostat kanseri

 • Laparoskopik radikal prostatektomi
 • Laparoskopik pelvik lenfadenektomi (prostat kanserine bağlı lenf bezlerinin temizlenmesi)
 • Laparoskopik prostat adenomektomi (iyi huylu 100 gram üzerindeki büyük prostatların büyüyen kısmının çıkartılması)

Böbrek Kanseri

 • Laparoskopik radikal nefrektomi (kanserin kontrolü için bütün böbreğin çıkartılması)
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması)

Fonksiyonsuz böbrek

 • Laparoskopik basit nefrektomi

Böbrek kisti

 • Laparoskopik böbrek kist dekortikasyonu

Üreteropelvik bileşke darlığı (Böbrek çıkış darlığı)

 • Laparoskopik pyeloplasti

Testis Kanseri

 • Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi

İnmemiş testis

 • İntraabdominal laparoskopik eksplorasyon ve orşiopeksi

Böbreküstü bezi tümörleri

 • Laparoskopik surrenalektomi
 • Laparoskopik parsiyel surrenalektomi (sağlam böbreküstü bezi dokusunun bırakılarak sadece adenom bölümün çıkartılması)

Mesane tümörü

 • Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Mesane divertikülü

 • Laparoskopik divertikülektomi

Sistosel-rektosel (Mesane sarkması)

 • Laparoskopik sakrokolpopeksi

Veziko-vajinal fistül

 • Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı

Üreter darlığı

 • Laparoskopik üretero-neosistostomi
 • Laparoskopik Boari flap uygulaması
 • Laparoskopik Psoas Histch tekniği

Laparoskopik Cerrahinin Uygulanmaması Gereken Durumlar

Laparoskopik üroloji pek çok hastalık için tercih edilse de bazı risk gruplarına uygulanmaması gereken bir cerrahi yöntemdir. Barsak tıkanıklıkları, tedavi edilemeyen kanama hastalıkları, karın zarına yayılmış kanserler, karın duvarında enfeksiyon durumları görülen hastalarda laparoskopik cerrahi uygulanmamaktadır.

Ayrıca doktorun laparoskopik cerrahiye sıcak bakmayacağı durumlar; aşırı şişmanlık, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, ağır kalp hastalıklarıdır.

Laparoskopik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Laparoskopi nasıl yapılır sorunuza gelecek olursak; ilk olarak hastaya genel anestezi uygulanır. Ardından vücutta küçük bir kesi açılarak vücut içerisine kamera gönderilir. Ek olarak 2 kesi daha açılır ve laparoskopik çalışma aletleri bu deliklerden içeri sokulur. Ameliyat öncesinde alınan tomografi ile operasyon alanı daha önce bilindiği için hasta uygun pozisyona alınır.

Laparoskopik cerrahi yöntemi 2.aşamasında karın içerisinde görüntü sağlayabilmek için karın içerisi hava ile şişirilir. Genellikle bir cerrah kamerayı tutar ve diğeri de cerrahi işlemi gerçekleştirir. normal görüntünün 10-15 kat daha büyüğünü sağlayan kamera sayesinde cerrahi işlem daha detaylı yapılabilmektedir.

Laparoskopik cerrahi sırasında genellikle 3 ya da 4 kesi atılır. 3 kesi olduğunda bu kesilerden 2 tanesi 1 cm, bir tanesi 0,5 cm çapında olmaktadır. Böylece toplam 2,5 cm’lik bir yara ile operasyon tamamlanmış olur.

Ürolojik hastalıklarda laparoskopik cerrahi, uygulama yapılacak organın durumuna göre tercih edilebilirken hastaya diğer tedavi yöntemleri de önerilebilir. Uygulama yapacak olan doktorun bu alanda uzman olması şarttır.

Laparoskopik Cerrahi Dezavantajları ve Komplikasyonları

Her cerrahi tedavide olduğu gibi laparoskopide de çeşitli komplikasyonlar oluşabilir. Bu alanda deneyimli olan ve sürekli ameliyat yapan cerrahlar tarafından uygulanan laparoskopik ameliyatlarda komplikasyon riski daha düşüktür.

Laparoskopik cerrahi sırasında görülebilen ölüm oranı yaklaşık %0.3; açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1 ile %5 arasındadır. Laparoskopik cerrahide yaklaşık komplikasyon oranı %5’dir.

Ürolojik laparoskopi için de dezavantaj olarak belirtilebilecek dikkat çeken bir durum bulunmamaktadır. Hasta ameliyat öncesi oluşabilecek komplikasyonlar hakkında detaylı bilgilendirilmektedir.

Laparoskopik Cerrahi Fiyatları

Laparoskopik cerrahi fiyatları; hastalığınızın durumuna bağlı uygulanan diğer tedavilere, bulunduğunuz şehre, doktorunuzun bu alandaki uzmanlığına göre değişebilir.

Ürolojide laparoskopik cerrahi nasıl kullanılır, hangi hastalıklar için uygundur ve sizin için doğru bir tedavi mi gibi aklınıza takılan her şeyin cevabını doktorunuzdan almayı unutmayın…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here