İlerlemiş Prostat Kanserinde Tedavi Seçenekleri

0
565
ilerlemiş prostat kanseri tedavisi

Prostat kanserinin evreleri diğer kanserlerin evrelerinden farksızdır. 1, 2, 3, 4 şeklinde evrelendirilen prostat kanserinde hastalar için 4.evre en korkutucu ve moral bozucu olandır. Ancak evrelerin niceliğinden çok niteliğinin önemli olduğunu unutmamak gerekir. 1, 2, 3.evrelerde sıçrama görülmemekte hala yerel hastalık olarak kabul edilmektedir. 4.evrede kemiğe sıçrayan prostat kanseri ilerlemiş olarak kabul edilmektedir.

İlerlemiş prostat kanseri tedavisi, zor ancak geliştirilen teknolojiyle birlikte mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla cerrahi müdahalelerle prostat kanserinin son evresi de tedavi edilebilir seçeneklere sahiptir.

Prostat Kanserinde 4’üncü Evre Nedir?

4.evre prostat kanseri tedavisi, ilerlemiş prostat durumunda yapılan tedavileri kapsamaktadır. Genelde birinci evrelerde tümör oluşum aşamasındadır ve 3.evrede tamamlanır. 4.evrede tümörün vücutta diğer uzuv ve organlara sıçradığından bahsedilebilir. Prostat kanserinde en tehlikeli evre 4.evredir.

Prostat Kanserinde 4’üncü Evre Ölümcül Mü?

Dördüncü evre prostat kanseri, sanılanın aksine çoğu zaman ölümcül olmamaktadır. Ancak 4.evre prostat kanserinde tümör hiç durmadan vücuda yayılmaya devam etmektedir. Bununla birlikte ilerlemiş prostat kanseri sırasında bazen vücutta prostattan başka kemiklere sıçrama görülmeyebilir. İlerlemiş prostat kanseri tedavi yöntemleri ve müdahalelerin belirlenmesi için tümörün ne aşamada olduğunun görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmesi gerekmektedir.

İlerlemiş Prostat Kanseri Tedavi Yöntemleri

Prostat kanserinin erken teşhisi 1.ve 2.evrelerde daha kolay bir tedavi sürecini sağlamaktadır. Ancak sinsi şekilde ilerleyen prostat kanserinin teşhis edilmesi zor olduğu için ilerlemiş prostat kanseri durumuyla karşılaşmak olasıdır. Bu durumda da tedavi daha zor ve başarı ile sonuç alma oranı daha düşüktür.

İlerlemiş prostat kanseri tedavisi olarak en sık uygulanan yöntem cerrahi tedavidir. Eğer prostattan kaynaklanan kanser, prostatın dışına doğru taşmış ancak lenf bezlerine ya da uzak organlar ve kemiklere yayılmamışsa “Lokal İleri Evre Prostat Kanseri” teşhisi konularak açık veya robotik cerrahi ile tedavi sağlanmaktadır.

Eğer prostat kanseri prostat kapsülünü aşmış ve aynı zamanda da bölgesel lenf bezlerine sınırlı sıçramışsa “İleri Evre Prostat Kanseri” tanısı konularak lenf bezlerinin açık veya robotik cerrahi sırasında çıkartılması ve cerrahi sonrasında uygulanacak kemoterapi ile kombine hormon tedavisi yapılması gerekebilir.

Robotik Cerrahi – İlerlemiş Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri tedavisi sırasında kullanılan robotik cerrahi yöntemi, “Robotik Radikal Prostatektomi” olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel açık radikal prostat cerrahisine alternatif olarak kullanılan robotik cerrahi, 2000 yılından itibaren tüm dünyada uygulanmaya başlamıştır. Uygulaması zor olan ve sınırlı sayıda cerrah tarafından gerçekleştirilen robotik cerrahi ameliyatları, karın duvarına açılan her birisi yaklaşık 1-1.5 cm’lik 6 adet delikten kamera ve diğer cihazları sokarak bunları cerrahın uzaktan kumanda ile yönetmesi ile yapılmaktadır.

İlerlemiş prostat kanseri tedavisi uygulamalarında çığır açan robotik cerrahi, 2002 yılından itibaren tüm dünyada yayılmıştır. Robot-yardımlı laparoskopik cerrahi olarak da bilinen robotik cerrahi için uygulama yapacak olan doktorun ileri düzeyde laparoskopik cerrahi tecrübesinin olması gerekmektedir.

Robotik cerrahide, cerrah robot kolları yöneterek 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü ve 10-15 kat büyütmeli görüntü altında vücut içine borucuklardan yerleştirilerek uygulama yapılır. İlerlemiş prostat kanseri tedavi sistemi olan robotik cerrahide robotik kollar, 3 doğrultuda olmak üzere 3 boyutta toplam 540° hareket kabiliyeti ile çok yönlü şekilde ve titremeksizin cerraha avantaj sağlamaktadır.

İlerlemiş prostat tedavi yöntemleri arasında açık cerrahiye oranla daha fazla avantaj sağlayan robotik cerrahide herhangi bir organa zarar verilmez ve kameranın görüntüyü 10 kat büyütmesi cerrahın işini kolaylaştırır.

Prostat kanseri tedavisi olarak kullanılan robotik cerrahi; ameliyat kesilerinin küçük olması, ağrı hissinin ve kanamanın az olması, enfeksiyon riskinin düşük olması ve günlük yaşantıya daha hızlı dönülmesi açısından avantajlıdır. Kişinin robotik cerrahi için uygun olup olmadığının tespit edilmesi için mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir. İlerlemiş prostat kanserinde tedavi seçenekleri her hasta için özel olarak belirlenmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here