Böbrek Kanseri Evreleri Nelerdir?

0
605
böbrek kanseri evreleri

Böbrek kanseri tedavisi için en doğru yolun izlenmesinde böbrek kanseri evreleri oldukça önemlidir. Kanserin hangi evrede olduğunun tespit edilmesinden sonra uygun tedavi belirlenir. Tümörün boyutu, başka uzuv ve organlara yayılıp yayılmadığı evreleme sayesinde anlaşılır. Erken evrelerde kanserli hücrelerin yok edilmesi kolayken ileri evrelerde iyileşme oranı düşmektedir.

Böbrek Adenokarsinomu (Böbrek Hücreli Kanseri) Evreleme

Böbrek kanseri, kemoterapi ve radyoterapiye karşı dirençli olduğu için böbrek kanseri tedavisinin en ideal çözümü cerrahi müdahaledir. Kanserli bölgenin tamamının ya da bir kısmının çıkarılmasına dayalı olan böbrek kanseri ameliyatlarına  “Radikal Nefrektomi ” denir. Radikal Nefrektomi sayesinde özellikle 1.ve2.evrelerde hızlı sonuç alınmaktadır. Kapalı ameliyat şeklinde yapılan laparoskopik cerrahinin iyileşme süreci de açık ameliyatlara göre daha hızlı olmaktadır. Böbrek kanserinin evreleri için tedavi yöntemi olarak günümüzde en sık kullanılan yöntemdir.

Böbrek adenokarsinomu olarak adlandırılan böbrek hücreli kanseri için evreleme aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

T-1: T1 böbrek kanseri evreleri kendi içinde iki alt gruba ayrılır:
T1a: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) 4 cm.’den küçük tümördür.
T1b: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) 4-7 cm arasında ebatları olan tümördür.

T-2: T2 böbrek kanseri evreleme aşaması kendi içinde iki alt gruba ayrılır:
T2a: Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış), 7 cm.den büyük ancak 10 cm’den küçük çaptaki tümördür.
T2b: Tümör çapı 10 cm’den büyük ve böbrek kapsülünü aşmamıştır.

T-3: T3 böbrek kanserinin evreleri kendi içinde üç alt gruba ayrılır:

T3a: Böbrek kapsülünü aşmış ve böbreküstü bezine sirayet etmiş tümördür.
T3b: Böbrek kapsülünü aşmış ve böbrek toplar damarına sirayet etmiştir.
T3c: Böbrek kapsülünü aşmış ve büyük ana toplar damarda tümör dokusudur.

T-4:
Böbrek etrafındaki yağ dokusunu saran zarı (Gerota fasiyası) aşmıştır.

Lenf Bezleri:

Nx:    Bölgesel lenf bezleri değerlendirilmemiştir.

N0:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz yoktur.

N1:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz vardır.

Uzak Metastaz:

M0:     Kanserin uzak organlara yayımlı yoktur.

M1.    Kanserin uzak organlara yayılımı mevcuttur.

Böbrek hücreli kanser evrelemesi için doktorunuzun belirtileri gözlemlemesi, tarama ve testlerle tanı koyması gerekmektedir. Tanı konduktan sonra uygun tedavi için harekete geçilecektir.

Böbrek Pelvis Renalis–Üreter Değişici Epitel Hücreli Kanseri Evrelemesi

Key: böbrek kanseri evreleri, böbrek kanserinin evreleri, böbrek kanseri evreleme, böbrek kanseri evre, böbrek kanseri ilk evre, böbrek kanseri son evre, böbrek kanseri 4. evre, böbrek kanseri 1. evre

Böbrek kanserinin evreleri için bir diğer kanser türü olan Üreter değişici epitel hücreli kanseri de incelemek gerekir. Böbrek kanseri evreleme aşamasında erken tanı koymak güç olsa da doktorun ve hastanın belirtileri iyi gözlemlemesi gerekmektedir. Bu tür kanser evrelemesinde de Radikal Nefroüreterektomi kullanılarak tedavi uygulanır.

Tümör:

Tx:          Tümör araştırılmamıştır.
T0:          Tümör yoktur.
Ta:          Nonivaziv papiller tümördür.
Tis:         Karsinoma in situ anlamına gelir.
T1:          Tümör epitelyum altındaki bağ dokusuna geçmiştir.
T2:          Tümör kas tabakasına geçmiştir.
T3:          (Pelvis renalis için) Tümör kas tabakasını aşmış ve böbrek havuzu (renal pelvis) etrafındaki yağ dokusuna geçmiştir.
T3:          (Üreter için) Tümör kas tabakasını aşmış ve üreter etrafındaki yağ dokusuna geçmiştir.
T4:          Tümör komşu organlara sirayet etmiş ya da böbrek etrafındaki yağ dokusuna geçmiştir.

Lenf Bezleri:

Nx:    Bölgesel lenf bezleri değerlendirilmemiştir.
N0:    Bölgesel lenf bezlerinde tümör yayılımı yani metastaz yoktur.
N1:    Bölgesel lenf bezlerinde tek lenf bezinde 2 cm.den ufak lenf kitlesidir.
N2:    Bölgesel lenf bezlerinde tek lenf bezinde 2-5 cm arasında lenf kitlesi vardır.
N3:    Bölgesel lenf bezlerinde 5 cm.den büyük lenf kitlesidir.

Uzak Metastaz:

M0:     Kanserin uzak organlara yayımlı yoktur.
M1.    Kanserin uzak organlara yayılımı mevcuttur.

Hem lenf bezlerinde hem de böbreği çevreleyen diğer dokularda kanser hücrelerinin varlığı araştırılarak böbrek kanseri evrelemesi yapılır. Özetle anlatacak olursak böbrek kanserinde 4 evre bulunur. Bunlar:

  • Böbrek Kanseri Evre 1: Böbrek kanseri ilk evre, kanserin henüz yayılmadığı evredir. Erken teşhiste en çok hayat kurtaran evre olarak da adlandırılabilir. Kanserli kitle 4 cm.’den daha küçük bir çapa sahiptir.
  • Böbrek Kanseri Evre 2: Böbrek kanseri 2.evre, yine henüz yayılmanın başlamadığı, fakat tümörün çapının büyüdüğü evredir. Tümör 7-10 cm arasında olabildiği gibi, 10 cm ve daha üzeri de görülebilir.
  • Böbrek Kanseri Evre 3: Böbrek kanseri 3.evre, kanserli hücrelerin böbrek üstü bezlerine kadar ilerlediği evredir. Bunun yanında böbrek toplardamarına da sıçramış durumda olabilir. Lenf bezlerine de yayılma ihtimali olan bu böbrek kanseri evresi, cerrahi müdahalenin tercih edildiği evredir.
  • Böbrek Kanseri Evre 4: Böbrek kanseri son evre olarak adlandırılan 4.evrede kanser uzak doku ve organlara sıçramıştır. Lenf bezlerinde, barsaklar, akciğer, pankreas gibi organlarda da kanser görülebilir.

Böbrek kanseri evrelemesi, hastanın tedavi planının ve hayatta kalma şansının belirlenmesi için en önemli aşamadır. Böbrek kanserinin evresi belirlendikten sonra kişinin yaşına, yaşantısına ve tümörün konumuna göre uygun tedavi yapılmaktadır. Doktorun evreleme aşamasında doğru tedavinin uygulanması için oldukça dikkatli olması gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here